U bevindt zich op een met copyright beschermde website.

Op het beeldmateriaal dat u aantreft op deze website berust nationaal- en internationaal copyright.

Het is derden niet toegestaan het gepresenteerde materiaal te gebruiken, te bewerken, te verspreiden te kopiëren en/ of te vermenigvuldigen zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Trappistglas.nl.

Misbruik van het bovenstaande zal onherroepelijk leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schades. Indien het misbruik fotomateriaal betreft dat in opdracht is gemaakt zullen eventuele aanspraken van derden eveneens verhaald worden.

Trappistglas.nl heeft deze site met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. In geen enkel geval is Trappistglas.nl aansprakelijk voor eventuele fouten in deze website of schades welke als gevolg van deze website kunnen ontstaan.

Trappistgls.nl heeft het recht aanpassingen en veranderingen op de site door te voeren zonder daarvoor toestemming nodig te hebben van derden en/of vooruit daarvan melding te moeten maken.